Петромар АД
32, ул. Цар Симеон 1, Варна 9000 България
Телефон: +359 52 609286, +359 52 609287
Fax: +359 52 609288
e-mail: office@petromar-bg.com

Petromar

Петромар АД е основана през 1998 г. във Варна и до този момент е една от водещите фирми за бункероване в България. Ние сме доставчици с наш собствен кораб, във всички пристанища по бреговете на Черно Море в България – Варна, Бургас, Несебър, Балчик , също така и пристанищата на река Дунав – Русе, Свищов и Сомовит. Отличното обслужване за нашите клиенти е гарантирано, благодарение на нашият опитен екип. Нашият кораб работи в пристанищата на Варна и Бургас както и на рейда и доставя високо качествен газьол и мазут.

Компанията предлага много добри цени и отлично обслужване денонощно. Доставените продукти са с високо качество съгласно последните стандарти и изисквания на ISO. Ние гарантираме най- бързото и най – евтино бункероване.

Petromar

Петромар АД също предлага агентийски услуги във всички наши черноморски пристанища даващо възможност на корабите да минават транзитно за снабдяване при минимални разходи за агентиране.